Info voor bedrijven

Info voor bedrijven

 

Techniek en innovatie zijn in de carrosseriebouw belangrijk. De producten zijn klantspecifiek gebouwd, waardoor het werk voor de carrosseriebouwer geen dag hetzelfde is.

Nieuwe wetgeving op het gebied van o.a. milieu en voertuigeisen en marktontwikkelingen zoals het tekort aan chauffeurs, zorgt dat de carrosseriebouw zich continue verder moet ontwikkelen.

De instroom van nieuwe jongeren met nieuwe kennis en ideeën op het gebied van techniek is daardoor heel belangrijk voor de carrosseriebouw.

Voor veel jongeren is de carrosseriebouw onbekend, en onbekend maakt onbemind. Samenwerking met het regionaal onderwijs is één van de manieren om hier verandering in te brengen en jongeren een duidelijk beeld te geven van de carrosseriebouw. Door het geven van gastlessen, het aanbieden van (snuffel)stages of korte bedrijfsbezoeken zullen meer jongeren voor een carrière in de carrosseriebouw gaan kiezen.

Vmbo-leerlingen in de onderbouw (1e en 2e jaar) die (mogelijk) interesse hebben in de techniek en jongeren die in de bovenbouw (3e en 4e jaar) gekozen hebben voor het technisch profiel PIE ( Produceren, Installeren en Energie) of M&T (Mobiliteit en Transport), zijn een interessante doelgroep voor de sector. De docent en/of decaan van het vmbo is een belangrijke schakel in het contact. Zij kennen hun leerlingen en als zij weten wat uw bedrijf doet en vraagt dan is dit zeer waardevol.

Vaak hebben de vmbo’s al contacten met het mbo in het kader van mogelijke vervolgopleidingen. Ook zoeken de mbo’s steeds meer de samenwerking met het regionale bedrijfsleven om hun opleidingen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de vraag uit het regionale bedrijfsleven.

In de ‘zoekmodule’ kunnen bedrijven de contactgegevens van de relevante (v)mbo’s in de regio vinden, inclusief contactpersonen.
Staat uw bedrijf nog niet in de zoekmodule of kloppen de contactgegevens niet (meer), meld dit via carrosserienl@raivereniging.nl.

Verder zijn er een aantal regionale en landelijke initiatieven zoals www.onderwijsonstage.nl waarbij bedrijven zich kunnen melden voor een kort bedrijfsbezoek van een aantal vmbo- leerlingen.

Gastles

Om instroom van jongeren te bevorderen kunnen RAI CarrosserieNL en carrosseriebouwers gastlessen over carrosseriebouw op het vmbo verzorgen. Vraag hiernaar bij het vmbo in uw regio, of mail naar j.burgers@raivereniging.nl voor een verzoek voor een gastles.

Mocht u als bedrijf ondersteuning wensen met de gastles, dan kan contact opgenomen worden met carrosserienl@raivereniging.nl. Ondersteuning is mogelijk via het sturen van een powerpoint-presentatie als basis voor de gastles die het bedrijf zelf bedrijfsspecifiek kan maken.

Ook kunt u uw bedrijf aanmelden bij www.gastlessenzogeregeld.nu. Via dit platform kunnen vmbo’s zich ook bij het bedrijf melden voor een gastles en/of een bedrijfsbezoek. Op www.techniektalent.nu kan het bedrijf ook allerlei tips en tricks vinden die handig zijn bij het organiseren van een gastles en/of een bedrijfsbezoek.

Snuffelstage

Leerlingen die al op het vmbo zitten en die kennis willen maken met het vak carrosseriebouwer kunnen een korte snuffelstage lopen. Een snuffelstage wordt aangeboden door leerbedrijven.

Zijn de contactgegevens van carrosseriebouw bedrijven niet compleet (te vinden in de zoekmodule onderaan de homepage), stuur dan als bedrijf een e-mail naar carrosserienl@raivereniging.nl met de juiste gegevens. RAI CarrosserieNL zal dan de bedrijfsgegevens in de zoekmodule aanpassen.

Actie schaalmodellen

Jongeren een beeld geven bij de carrosseriebouw. Hiervoor is een plaatwerk vouwmodel ontwikkeld waarmee een truck/trekker gebouwd kan worden. Ook is een opdracht bijgevoegd om een carrosserie naar keuze van de leerling op de truck of achter de trekker te bouwen.

Geeft u als bedrijf gastlessen, of leerlingen voor bedrijfsbezoek of snuffelstage in het bedrijf ontvangen, dan kunt u de gratis schaalmodellen aanvragen zolang de voorraad strekt via carrosserienl@raivereniging.nl  Ook vmbo’s die interesse hebben in samenwerking met de carrosseriebouwbedrijven in de regio kunnen een verzoek om schaalmodellen indienen. Voor meer informatie zie item Gratis schaalmodel.